2016 - FOR GARDEN Letňany

2015 - Stavitel - Lysá nad Labem

2015 - FOR ARCH

2014 - Olomouc

2013 - FOR Garden letňany

2011 - stavitel Lysá nad Labem

2015 - FOR GARDEN Letňany

2015 - Zemědělec - Lysá nad Labem

2014 - PLzeň

2014 - FOR ARCH Letňany