STAVEBNÍ DOZORY - činnost momentálně omezena

Úkolem stavebního dozoru je poskytnout stavebníkovi jistotu, že je stavba prováděna způsobem odpovídající legislativním a technickým požadavkům. Takto chápe úlohu stavebního dozoru i Stavební zákon, na jehož základě je funkce stavebního dozoru definována. Že nejde jen o formální funkci, se mohla ve své praxi přesvědčit řada stavebníků, jimž nasmlouvané stavební firmy leckdy neodvedly kvalitní práci a bylo třeba i významné části stavby nechat opravovat a předělávat.

Společnost HORKA stavební tuto důležitou součást procesu realizace stavby nabízí buď samostatně, nebo jako komplexní servis v rámci pokračování investorsko-inženýrské činnosti, kde stavební dozor plynule navazuje na přípravu samotného projektu stavby až do momentu těsně před začátkem její realizace.

Stavební dozor však nemá za úkol jen „dozorovat“ stavbu, tedy řešit například shodu prováděných prací se stavební dokumentací, ale podílí se i na následujícím kolaudačním řízení a zajišťuje třeba fotodokumentaci postupu jednotlivých etap stavby. Volba správného stavebního dozoru patří rozhodně k nejdůležitějším úkolům, které na stavebníka při realizaci čekají, neboť je jeho skutečným zástupcem, který je na stavbě přítomen a hájí jeho zájmy a záměry.