STAVEBNÍ ČINNOST - momentálně omezena

Stavební divize společnosti HORKA stavební se už téměř 10 let zaměřuje na konkrétní segmenty ze stavebnictví, v nichž poskytuje zákazníkům špičkovou kvalitu výsledků. O její profesionalitě se mohly přesvědčit desítky klientů z řad soukromých investorů, velkých zákazníků i obcí, pro které byly realizovány projekty odlišné svým zaměřením i objemem.

Kvalitní postupy a moderní materiály

Základem přístupu je naše sázka na kvalitu, která vychází nejen z přísných pravidel dodržovaných zaměstnanci společnosti, pečlivé kontroly díla a vynikajícího provedení jednotlivých staveb, ale současně také využívá při stavbách velmi moderní technologie, postupy a materiály. Vedle samotné realizace je však pečlivě vnímán i možný dopad stavební činnosti na okolí. Velká pozornost je proto věnována dostatečné ochraně například sousedících travnatých ploch, příjezdových komunikací a dalších prvků, které by necitlivou stavební činností mohly být poškozeny.

Rozumíme komplexnosti stavby

Ve společnosti HORKA stavební chápeme stavby jako komplexní díla, u nichž je samotný přesun hmoty po staveništi na cílové místo pouze jednou z mnoha součástí složitého procesu. Vedle něj je však třeba velkou pozornost věnovat také dodržování stavební dokumentace a postupů, kterou zajišťuje kvalifikovaný stavební dozor,  a samozřejmě mít dobře připravení veškeré podklady pro stavbu v rámci inženýrské činnosti. Všechny tyto komponenty jsou naši profesionálové připraveni sladit a zrealizovat v kvalitě, která vás přesvědčí o správnosti vaší volby.