KOMUNIKACE A CHODNÍKY - činnost momentálně omezena

Velkou výzvou jsou pro každou stavební firmu realizace komunikací a chodníků. Na nich se totiž perfektně ukazuje kvalita práce a technologická disciplína jednotlivých pracovníků a současně také kvalita stavebního a technologického dozoru.

HORKA stavební se specializuje na atraktivní dlážděné komunikace, využívající moderních materiálů i zručnosti pracovníků při jejich realizaci. Dále komunikace ze zatravňovacích panelů, které respektují přírodu a komunikace mlatové, jejichž účelem je co nejlépe zapadnout do okolní parkové či jiné úpravy zeleně.

Při samotném budování komunikací bývá jedním z požadavků zákazníků, aby nedocházelo během stavby k necitlivým zásahům do okolní přírody, zejména jde-li o stavby cest a komunikací v parcích, veřejných prostorech a zahradách. Proto jsou pracovníci naší společnosti připraveni pečlivě dbát na ochranu okolní vegetace, aby samotná stavba s sebou nepřinášela negativní vlivy na traviny či keřové porosty.