INVESTORSKO-INŽENÝRSKÁ ČINNOST- činnost momentálně omezena

Pokud máte již připravený stavební záměr, můžeme vám zajistit kompletní dohled nad jeho převedením do projektu a následný dozor při jeho realizaci. Máme velkou zkušenost s přípravou menších i rozsáhlých projektů stavebního charakteru. Důležité je dobře pochopit záměr investora a ve spolupráci s projektantem a dalšími členy realizačního týmu uvést projekt v život.

Na straně investora musí být pouze jasný zájem na konkrétní stavbě a její požadované technické parametry, jež musí splňovat. HORKA stavební se pak stará o koordinaci s projektantem (ať už jde o investorova či smluvního partnera naší společnosti), řeší všechna nezbytná povolení a vyjádření a samozřejmě i konzultuje probíhající vývoj s investorem. Tím je zajištěno, že stavba je k realizaci připravená včas, kvalitně a s vyřešenými správními požadavky, které na investora klade legislativa, jako je např. vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

V následné fázi pak zajišťujeme také stavební dozor při samotné realizaci podle projektu.