CO JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Všichni ve firmě HORKA stavební chápeme naši práci mnohem víc, než jen jako prodej stavebního materiálu. Vyplývá to už z faktu, že stavby, ať už jde o domy soukromých investorů nebo veřejné prostory financované velkými firmami či obcemi, s námi zůstávají mnohem delší dobu, než spotřební zboží. Proto si netroufneme poskytovat naše služby jinak, než na základě tří základních pilířů.

Kvalifikovaná nabídka

Nesmíme a ani nechceme zůstat ve vleku vývoje. Jestliže někdo říká, jak se vyvinul ten který obor, my můžeme dát řadu příkladů, jaké obrovské změny za téměř 20 let, prodělalo stavebnictví. Nejen v technologiích, ale i v nástupu moderních materiálů, obrovském rozmachu desénových, funkčních a estetických variant jednotlivých řešení. Dnes už opravdu platí, že hlavními limity jsou fantazie architekta a finanční možnosti investora. Postavit lze totiž téměř vše.

Pečlivě sledujeme trendy ve stavebnictví a nabídku nových produktů u nás i v zahraničí, abychom vám, našim zákazníkům, mohli poskytnout opravdu kvalifikovanou nabídku. Věříme, že nejlepší řešení není ani to nejdražší, ani to nejjednodušší, ale to, které nejlépe odpovídá požadavkům a možnostem zákazníka.

Individuální péče

Máme zcela jasnou představu o tom, jak správně komunikovat s našimi zákazníky. Víme, že nechtějí ušetřit deset korun na dlažbě před domem, ale vyžadují především respekt. Respekt k jejich individuálním potřebám, k rozpočtu a samozřejmě také k možnostem týkajícím se stavby samotné. Proto každého našeho zákazníka vnímáme zcela individuálně a snažíme se opravu porozumět tomu, čeho chce stavbou dosáhnout.

Proto se ptáme. Rádi vidíme jasné představy a stejně tak jsme připraveni je pomoci formovat podle toho, co stavební technologie dnes umožňují. Vidíme naše zákazníky jako klienty, jichž si vážíme, a jsme vždy připraveni naslouchat jejich požadavkům. Protože pak mají silný důvod se k nám znovu vracet.

Komplexní pohled

I přestože se specializujeme pouze na část stavby, jsme si dobře vědomi toho, jak složitý úkol je sladit jednotlivé kroky dohromady. Nezavíráme oči ani před problémy, za které může spíš byrokracie, a snažíme se vycházet vstříc našim zákazníkům v oblastech, které by od stavební firmy nejspíš nečekali – v přípravě stavby, řešení investičního záměru, získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, zkrátka v celé řadě aktivit, které ke stavebnictví prostě patří.

Stejně tak vidíme stavbu jako celek a vnímáme, že naším úkolem je nejen odvést perfektní práci, ale umožnit, aby výsledek splňoval představy zadavatele. Rádi tedy pomáháme se správnou volbou dlažby, technologií jejího položení, barevných a strukturálních variant tak, aby celá stavba dostala své kouzlo a zákazník na ni mohl být právem hrdý. Protože pak můžeme být hrdí na svou práci i my.