ČASTÉ DOTAZY KE GABIONŮM

Gabiony stále nejsou příliš častým typem stěny či opěrné zdi a tak není divu, že se kolem jejich konstrukce, použití a podmínek stavby točí spousta otázek a polopravd. Tento článek jsme připravili jako odpovědi na ty nejčastější dotazy a věříme, že pokud vás bude něco dalšího zajímat, s důvěrou se na nás obrátíte.

Nezapomeňte také na hlavní článek o gabionech a opěrných zdech, který popisuje jejich konstrukci a základní podmínky stavby.
 

Otázka: Je pro gabion vhodný jakýkoliv kámen?

Odpověď: Není. Pro gabionové konstrukce je vhodný kámen, který zaručuje, že vlivem povětrnostních podmínek nedojde ke změně jeho struktury apod. Používáme lomový kámen s atestem životnosti minimálně 15 let. V případě použití nevhodného kamene pro výplň košů, musí počítat majitel s tím, že může dojít k destrukci gabionu.

Otázka: Jsou pod gabiony potřeba základy?

Odpověď: Jednoznačně je našim zákazníkům doporučujeme. Základ zestabilní podloží a na gabion v budoucnosti nebudou působit okolní vlivy – voda, sedání zeminy apod. Hmotnost jednoho plného gabionového koše je cca 700 kg. V případě, že by došlo k naklonění či podmáčení nelze koš opravovat, ale pouze zeď v konkrétním místě rozebrat a koše vyměnit. Případné náklady na tyto opravy jsou tak neúměrné.

Otázka: Je nutný statický propočet u opěrných zídek?

Odpověď: V případě výšky opěrné zdi do cca 100 cm není, ale při vyšší zídce již propočet nutný je. Za zdí se hromadí masa zeminy a kamení, která vytváří silné tlaky a je vždy lepší, aby odborník stanovil sílu gabionu, který musí svah udržet.

Otázka: Čím je zajištěna u plotů stabilita gabionu?

Odpověď: U konstrukcí plotových gabionů zlepšujeme stabilitu zabudováním žárově zinkované oceli do základu. Ocel je trvale upevněna uvnitř gabionových košů a není po vyskládání kamene vidět. Táhla, spony a výztuhy uvnitř košů, které se zabudovávají postupně při plnění košů, zaručují vnitřní pevnost. Drátěný koš by se při nesprávném provedení táhel a spon mohl vyboulit.

Otázka: Je možné zabudovat vrata do konstrukce gabionu?

Odpověď: Samozřejmě, že ano. V zadaném místě se zabetonuje žárově zinkovaná ocel, na kterou odborníci na vrata přimontují vše potřebné.

Otázka: Je možné říci cenu gabionu odhadem?

Odpověď: I když bychom samozřejmě rádi dali k dispozici pevný ceník, je třeba si uvědomit, že každý gabion je originál a tak i přistupovat k jeho ceně. Stavba gabionové zdi zahrnuje značné množství lidské práce a logistiky materiálu (vždyť jde o ruční umístění tun kamene) a tak se do ceny promítají veškeré aspekty daného místa. Záleží tedy nejen na velikosti gabionu, ale také na tom, jaký je přístup ke stavbě, zda bude jedna nebo dvě pohledové strany, na vzdálenosti k lomu, množství zemních prací, možnost využití mechanizace, rozsahu prací a dalších parametrech.